Giấy Paseo Granuniversal

Bảo tồn môi trường

Chúng tôi cam kết bảo tồn môi trường một cách bền vững và lâu dài. Trách nhiệm này được thể hiện rõ ràng trong việc chủ động trồng rừng tạo nguồn nguyên liệu nhân tạo nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên, có lợi cho cộng đồng và mang lại kinh tế cao.

Tính bền vững về môi trường chỉ đạt được bằng việc tăng cường tìm nguồn cung ứng thay thế trong việc sử dụng nguyên liệu thô, quy trình xử lý hiệu quả, công tác phòng chống hỏa hoạn, giảm lượng rác thải và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi luôn đấu tranh bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào của Indonesia, tập trung vào công tác khai thác gỗ hợp pháp, tái chế biến lại nguyên liệu đã qua sử dụng và góp phần ngăn chặn các hoạt động khai thác gỗ trái phép. Giảm nguy hại cho môi trường và thiên nhiên 

Tầng 11, Tòa nhà Abacus 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 Giấy Paseo Granuniversal
Copyright © 2017 Grand Universal Trading Vietnam. All right reserved.