Giấy Paseo Granuniversal
Paseo Baby khăn giấy thếp 130 tờ 3 lớp
* Details
Phân cấp Dòng cao cấp

Số tờ

130

Chiều rộng

195

Chiều dài

210

Số lớp

3

Số gói/thùng 40
  
 Giấy Paseo Granuniversal  Giấy Paseo Granuniversal  Giấy Paseo Granuniversal  Giấy Paseo Granuniversal
Tầng 11, Tòa nhà Abacus 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 Giấy Paseo Granuniversal
Copyright © 2017 Grand Universal Trading Vietnam. All right reserved.
Thiết kế website ITGreen