Giấy Paseo Granuniversal
Toply giấy vệ sinh 2 cuộn 2 lớp
* Details
Phân cấp Dòng phổ thông

Số tờ

240

Chiều rộng (mm)

90

Chiều dài (mm)

24

Số lớp

2

Số cuộn/lốc

2 cuộn x 5 gói

Số lốc/thùng

10

 Giấy Paseo Granuniversal  Giấy Paseo Granuniversal  Giấy Paseo Granuniversal  Giấy Paseo Granuniversal
Tầng 11, Tòa nhà Abacus 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 Giấy Paseo Granuniversal
Copyright © 2017 Grand Universal Trading Vietnam. All right reserved.